Miền Bắc – Thứ 6 ngày 24/03/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu Ngày 24 tháng 03 năm 2017

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt8073204, 4, 7
Giải 13347711, 8, 8
Giải 233204 1444720, 6
Giải 392836 64418 68126
38256 25174 13930
30, 1, 2, 5, 6
42,3,4,4,7,9
Giải 42131 9054 9480 172054, 6, 6, 8
Giải 55056 3649 1835
9111 4393 2944
6
74, 7
Giải 6118 043 15880
Giải 707 04 44 4293
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1SZ 10SZ 12SZ