Miền Bắc – Thứ 5 ngày 23/03/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 5 năm ngày 23 tháng 03 năm 2017

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt067500
Giải 15461511, 5, 5
Giải 230722 7857022, 5, 6, 8
Giải 307676 05466 79265
64415 49825 89174
31, 5, 5
43, 9
Giải 41243 9967 1126 137850, 4
Giải 55335 3780 4631
7949 3911 4373
60, 5, 6, 7, 8
70,2,3,4,6,8
Giải 6560 528 85480, 1
Giải 772 68 35 819
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2SY 6SY 12SY