Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Sáu ngày 16/06/2017

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Sáu ngày 16/06/2017

Gia LaiNinh Thuận
Giải 81741
Giải 7347356
Giải 69380
6510
7519
0676
0127
2460
Giải 567263690
Giải 451088
97581
05652
79473
19298
41188
22932
50215
58889
15789
55080
76902
10838
05060
Giải 396332
49310
01706
40820
Giải 24798704837
Giải 14872874214
Đặc biệt750161737983