Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Sáu ngày 13/10/2017

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Sáu ngày 13/10/2017

Gia LaiNinh Thuận
Giải .81829
Giải .7553567
Giải .67772
8827
4040
1510
9344
3805
Giải .559349914
Giải .439114
65634
04344
12906
39077
01060
78145
34063
49812
73084
63198
43487
68154
17031
Giải .362301
29767
00640
26333
Giải .26200225120
Giải .11503362105
Đặc Biệt338435020031