Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ Năm ngày 16/11/2017

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ Năm ngày 16/11/2017

Tây Ninh   An Giang   Bình Thuận
Giải .8489289
Giải .7419166534
Giải .69521
3436
6822
9958
1373
3775
4528
0335
6520
Giải .5443516744269
Giải .418164
61208
26975
48840
05709
21946
46629
79248
43555
75450
39588
73268
11056
06131
16038
57258
68053
72039
79898
97432
29382
Giải .321371
08044
10380
76434
38279
55520
Giải .2224761680513079
Giải .1791950240731710
Đặc Biệt497822500382153860