Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 14/06/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 14/06/2017

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt4090901, 6, 6, 9
Giải 18482910, 5
Giải 242821 4519421, 5, 7, 9
Giải 380601 64206 04182
71606 73646 64748
32, 3, 9
41, 6, 8
Giải 49856 4675 4639 038956, 8
Giải 58462 1125 1333
7241 3010 9058
62, 6
70, 5
Giải 6899 366 68782, 7, 9
Giải 727 70 15 3294, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5XY 7XY 9XY