Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 17/11/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 17/11/2017

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt3540802,3,5,6,8,9
Giải14036814, 6
Giải 286786 9550520,3,3,3,6,9
Giải313378 44053 68347
89750 70764 21026
30, 7
47, 9
Giải46706 7720 8116 584950, 3, 8
Giải 59014 9137 1429
1230 4523 0723
64, 8
78
Giải 6309 989 02386, 9
Giải792 58 03 0292
Mã trúng Đặc Biệt: 6FH 9FH 10FH