Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 06/10/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 06/10/2017

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦUĐUÔI
Đặc Biệt5830900, 0, 9
Giải 12147913, 5
Giải 207628 6987220, 0, 2, 6, 8
Giải 389649 84200 16298
66783 92938 72420
31, 8
46, 9
Giải 43300 1615 2646 352050
Giải 52197 5250 7922
8291 7093 5378
66
70, 2, 3, 8, 9
Giải 6473 782 72682, 3
Giải 731 13 70 6691, 3, 7, 8
Mã trúng Đặc Biệt: 2DL 4DL 6DL