Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu 24/11/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu 24/11/2017

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)   

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt4326803
Giải 13001919
Giải 251531 8879123
Giải 395775 15535 91240
31284 42636 67661
31, 4, 5, 6
40, 1, 3, 6
Giải 48003 4190 9046 749150, 4, 9
Giải 58150 1423 2861
5776 4186 9184
61, 1, 8
75, 6, 8
Giải 6459 696 23484, 4, 6
Giải 754 41 78 4390, 1, 1, 6
Mã trúng Đặc Biệt: 9GY 10GY 12GY