Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 29/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 29/04/2017

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt5462101, 4
Giải 1451681
Giải 279790 4995220,1,1,2,7,9
Giải 388360 30891 99629
70422 98040 58497
35, 8
40, 4
Giải 40421 5420 5427 817552, 8
Giải 53361 1404 2466
2301 4035 0544
60, 1, 6, 8, 9
72, 5, 7
Giải 6272 369 07784
Giải 795 84 58 3890, 1, 5, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3UR 12UR 15UR