Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 16/05/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 16/05/2017

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt9979409
Giải 10379410, 0, 2, 5
Giải 205224 9567924, 5, 6
Giải 363512 16388 91015
24384 81287 93770
38
47
Giải 43926 7461 1925 281050
Giải 59910 1193 5161
7847 7974 0371
61, 1
70, 1, 1, 4, 9
Giải 6738 750 69484, 7, 8, 8
Giải 788 71 09 9090, 3, 4, 4, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7VM 12VM 13VM