Kết quả xổ số miền bắc hôm nay thứ 4 ngày 29/03/2017

Kết quả xổ số miền bắc hôm nay thứ 4 ngày 29/03/2017

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt1851604, 5, 8, 9
Giải 12814115, 6
Giải 235448   8922827, 8, 8
Giải 344515   20377   28545
58981   05573   53604
39
40, 1, 2, 5, 8
Giải 48482   0640   1667   912753, 4
Giải 50908   2409   6882
5389   0542   6199
67, 8
73, 5, 7
Giải 6105   254   16881, 2, 2, 9
Giải 753 28 75 3999
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3TE 9TE 10TE