Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 ngày 19/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 ngày 19/04/2017

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt9208601, 3, 5, 7
Giải 14168117
Giải 252862 8006125, 5, 7
Giải 337227 69989 28943
99834 97152 12844
34, 8
43, 3, 4, 4
Giải 45505 9743 9038 067151, 2, 3
Giải 57171 0182 0076
9717 4360 6653
60, 1, 2
71, 1, 6
Giải 6601 925 20381, 2, 6, 9
Giải 751 07 44 259
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1UE 7UE 8UE