Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 02/07/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 02/07/2017

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt5334904, 4, 8
Giải 14593710, 9
Giải 269357 5647525
Giải 350776 18741 85832
63392 43810 51198
32, 5, 7, 8
41, 2, 3, 9
Giải 43908 9993 3977 901955, 5, 7
Giải 50235 7779 6925
4304 1642 3555
60
71, 5, 6, 7, 9
Giải 6538 655 94385
Giải 771 85 04 6092, 3, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5YT 12YT 14YT