Tác giả: Đăng ký w88

Cách rút tiền từ tài khoản w88

Cách rút tiền từ tài khoản w88

Bước 1: Chuyển Quỹ từ tài khoản phụ về tài khoản chính Lý do bạn phải chuyển quỹ: Để đưa số dư về tài khoản chính bạn mới có thể rút được tiền (số dư tài khoản …